Gällande gång och cykelbanan

Information om gång och cykelbanan vid golfbanan.
Kommentarer (9)
Din kommentar har sparats
* Vi kommer inte att publicera din mejladress
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/
Skriven av Jörgen Andersson Den 30 oktober 2019
Detaljplan: https://goteborg.se/wps/proxy/http/62.88.129.68/sbk_plandokument_v1/1480K-II-4673.pdf (sidan 4: "Gatan Knipplekullen samt gång och cykelvägen utmed Bohusbanan läggs ut som allmän platsmark" Hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/gallande-planer/gallande-detaljplaner/ Kontakt Fastighetskontoret 031 - 368 19 60 kundservice@sbk.goteborg.se
Skriven av Jörgen Andersson Den 30 oktober 2019
Känns inte som att vi har alla kort på borden. Under de 15 år jag har bott här så har cykelbanan funnits i samexistens med golfbana och andra verksamheter. Nu, nåt år efter upprustning, med framför allt stora belopp nerplöjda i belysning så hänvisar kommunen till att markägaren vill göra nåt annat. Och markägaren bara hänvisar tillbaka till kommunens beslut. Klart som tusan att alla som berörs undrar vad som ligger bakom mer än buskörning och att man helt plötsligt upptäckt att man ska ha respekt för golfbollar? Är det något ni döljer?
Skriven av Lars Bern Den 29 oktober 2019
Otroligt dåligt.
Skriven av Simon Den 27 oktober 2019
Detta är riktigt dåligt. Jag jobbar numera på Fenestra Dt Jörgen. Tidigare på Frida skolan. Detta begränsar möjligheten för trevliga utflykter med skolungdomarna. Det innebär dessutom att jag förlorar min cykelbäg till jobbet och i fortsättningen kommer körs bil
Skriven av Oskar Hammar Den 25 oktober 2019
Visa fler kommentarer