Utbildning och handicapkommittén

Ansvarar för utbildning av nya golfare samt regelbunden regelutbildning till befintliga medlemmar.